Trong thời gian gần đây do kinh tế đi xuống chúng tôi cũng đã phải cắt giảm nhiều hoạt động kinh doanh, riêng bộ máy tôi cảm thấy khó xử, không biết nên sắp xếp lại như thế nào. Vả lại, nhiều anh em cũng đã gắn bó với công ty nhiều năm, mình xử lý không minh bạch, lại ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của công ty.

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi

Chuyên Gia

Videos

  • Our Mission

    Sứ mệnh của chúng là giúp các nhà lãnh đạo doanh nghiệp tiếp cận và ứng dụng khoa học quản trị doanh nghiệp hiện đại, giúp họ quản lý một cách chuyên nghiệp, hiệu quả hơn.... Tinh Hoa Quản Trị

Management Quotes:

Albert Einstein

Khó khăn không thể được giải quyết bằng chính cái tư duy đã tạo ra nó!

Ý Kiến