Anh em quản lý cấp trung luôn nói rằng họ không được phân quyền đầy đủ để làm việc. Làm sao tôi có thể yên tâm mà giao cho anh em những việc quan trọng, mà không phải lo ngại vấn đề rủi ro, nhất là rủi ro tài chính?

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi

Chuyên Gia

Videos

  • Our Mission

    Sứ mệnh của chúng là giúp các nhà lãnh đạo doanh nghiệp tiếp cận và ứng dụng khoa học quản trị doanh nghiệp hiện đại, giúp họ quản lý một cách chuyên nghiệp, hiệu quả hơn.... Tinh Hoa Quản Trị

Management Quotes:

Robert Heller

Quản lý hiệu quả luôn luôn hàm nghĩa hỏi đúng câu cần hỏi!

Ý Kiến