Nhằm góp phần hỗ trợ sinh viên các trường đại học trong việc tiếp cận thông tin kinh tế, hôm 8 tháng 11 năm 2012, IME Vietnam đã thông qua Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn gởi tặng tiếp 43 cuốn Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn đến một số thư viện trường đại học.

tbktsg bia15Xin trân trọng cảm ơn BBT Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn đã hỗ trợ công ty trong việc tặng báo và phân phối báo biếu đợt nầy.

IME Vietnam

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi

Chuyên Gia

Videos

  • Our Mission

    Sứ mệnh của chúng là giúp các nhà lãnh đạo doanh nghiệp tiếp cận và ứng dụng khoa học quản trị doanh nghiệp hiện đại, giúp họ quản lý một cách chuyên nghiệp, hiệu quả hơn.... Tinh Hoa Quản Trị

Management Quotes:

Ngạn ngữ Trung Hoa

Chuẩn bị đối phó với khó khăn ngay khi mọi thứ đều thuận lợi; đừng chờ cho đến lúc gặp khó khăn rồi mới khao khát lúc thuận lợi.

Ý Kiến