Đỗ Hòa - 10/02/2009. Tháng 2 năm 2007, theo đề nghị của một người bạn làm công tác tư vấn trong ngành tiếp thị và thương hiệu tôi viết bài Marketing Việt Nam – Tầm nhìn 2007 với nội dung phân tích thị trường với các yếu tố thị trường vĩ mô, dự báo thị trường trong nước và đưa ra một số đề xuất cho các doanh nghiệp Việt Nam.

Tổng công ty Thuốc Lá Việt Nam (Vinataba) chọn IME Vietnam làm đối tác tư vấn hoạch định chiến lược trung hạn.

Sau 5 tháng tiếp xúc, thăm dò và nghiên cứu, cân nhắc phương án của các đối tác khác nhau, ngày 08/04/2011 vừa qua, Tổng Công Ty Thuốc Lá Việt Nam (Vinataba) đã công bố quyết định chọn IME Vietnam làm đối tác tư vấn hoạch định chiến lược trung hạn cho Tổng Công Ty.

Theo qui định mới của luật thuế, công ty IME Vietnam đã làm thủ tục phát hành hóa đơn tự in. Mẫu hóa đơn GTGT mới đã được đăng ký phát hành với Cục Thuế Quận 1, TP. Hồ Chí Minh và có hiệu lực sử dụng kể từ ngày 01/06/2011.