Tình huống căng thẳng

Một bài viết từ blog của chuyên gia tư vấn Đỗ Hòa về quản lý những tình huống căng thẳng (stress management). Theo đó người viết cho rằng muốn thành công, muốn làm được những việc lớn, thì phải có khả năng vượt qua được những vực trầm hiểm nghèo trên con đường mình đi.