Ngày Gia đình

Trong khi văn hóa doanh nghiệp Phương Tây coi trọng sự riêng tư, tôn trọng thời gian và sinh hoạt riêng tư của nhân viên, thì nhiều công ty VN mà tôi biết thường tranh thủ khai thác thời gian riêng tư của nhân viên cho mục đích công việc, nhất là vào dịp Noel-Tết Tây.