Marketing Chiến Lược

Vào năm 2002 khi đang giữ một vị trí về marketing ở Shell, được công ty đào tạo và được tiếp xúc sâu với hoạt động marketing của thế giới, tôi chợt nhận ra rằng có một khoảng cách khá lớn về kiến thức, trình độ marketing và nhận thức về thương hiệu của các doanh nghiệp trong nước so với doanh nghiệp ở các nước tư bản.

chiến lược phát triển sự nghiệp

Cùng học một trường, cùng tốt nghiệp một khóa, nhưng tại sao khi bước vào cuộc đời sự nghiệp chúng ta lại có những mức độ thành công khác nhau? Thậm chí có người học giỏi, được cho là thông minh hơn người khác nhưng lại rất ì ạch trong việc thăng tiến sự nghiệp. Thậm chí có người sau bao nhiêu năm vẫn thế!