Hội nhập hay không hội nhập

Nếu trong thể thao, chúng ta đã mất nhiều năm để nhận ra rằng, nếu muốn thi đấu thành công và đạt thành tích cao trên đấu trường thể thao quốc tế, thì chúng ta phải đầu tư để tạo ra một môi trường luyện tập, thi đấu trong nước giống y như khi thi đấu quốc tế.

Giàu và Nghèo

Một đất nước, một doanh nghiệp, hay một con người cũng vậy, để chuyển sang một giai đoạn mới, một giai đoạn cao hơn, tốt đẹp hơn, thì bạn phải biết, thậm chí là phải đủ dũng cảm để bỏ đi những gì thuộc về giai đoạn cũ vốn đã thuộc về quá khứ.

Đơn hàng tiếp theo mới quan trọng.

Repeat purchase hay repeat order, nói một cách dễ hiểu là sự quay lại mua hàng, đặt hàng lần sau của khách hàng sau khi mua sản phẩm lần đầu, là một tiêu chí đo lường đặc biệt quan trọng đối với doanh nghiệp, nó mang ý nghĩa sống còn đối với sản phẩm, dịch vụ ấy.