chiến lược phát triển sự nghiệp

Cùng học một trường, cùng tốt nghiệp một khóa, nhưng tại sao khi bước vào cuộc đời sự nghiệp chúng ta lại có những mức độ thành công khác nhau? Thậm chí có người học giỏi, được cho là thông minh hơn người khác nhưng lại rất ì ạch trong việc thăng tiến sự nghiệp. Thậm chí có người sau bao nhiêu năm vẫn thế!