Chiến lược marketing

Chiến lược marketing đi vào những hoạt động rất cụ thể và gắn liền với thương hiệu, giải pháp khách hàng, sản phẩm, kênh phân phối, truyền thông và giá. Một bản chiến lược marketing gọi là có chất lượng tốt không chỉ được thể hiện qua việc đạt được các mục tiêu mong muốn, mà còn nằm ở chỗ đạt được mục tiêu ấy với chi phí bao nhiêu.

Theo đề xuất của nhiều khách hàng, kể từ tháng 10 năm 2013, công ty Tư vấn IME Vietnam cung cấp dịch vụ Thành viên Hội Đồng Quản Trị Độc lập.

Tiêu chuẩn Năng lực (competencies profile) hay còn gọi là tự điển định nghĩa năng lực là một công cụ quản trị Nguồn nhân lực hiện đại còn khá mới mẻ tại Việt Nam. Ngay cả ở các quốc gia Âu-Mỹ không phải công ty nào cũng ứng dụng công cụ nầy. Riêng đối với những công ty tổ chức quản lý theo quản trị chiến lược thì bộ tiêu chuẩn năng lực là một công cụ không thể thiếu.

Ngân sách marketing

ngân sách marketing

Nếu nói CEO không cần và không nên trực tiếp tham gia vào công việc thiết kế bao bì, trang trí gian hàng triễn lãm hay duyệt giảm giá khuyến mãi thì CEO phải làm gì để quản lý được hiệu quả hoạt động của chức năng marketing công ty? Quản trị marketing là một nội dung tuy tiếp xúc khá thường xuyên, nhưng không phải CEO nào cũng nắm vững.