Phát triển nhân tài

Nhân tài (talent) là tải sản có giá trị cao và là của hiếm của một doanh nghiệp, do vậy nhân tài cần được phát hiện sớm, cần được bổ sung kiến thức và kỹ năng, cần được rèn luyện, cọ xát thử thách để có thể tỏa sáng và tạo ra giá trị cho doanh nghiệp.

Tiêu chuẩn Năng lực (competencies profile) hay còn gọi là tự điển định nghĩa năng lực là một công cụ quản trị Nguồn nhân lực hiện đại còn khá mới mẻ tại Việt Nam. Ngay cả ở các quốc gia Âu-Mỹ không phải công ty nào cũng ứng dụng công cụ nầy. Riêng đối với những công ty tổ chức quản lý theo quản trị chiến lược thì bộ tiêu chuẩn năng lực là một công cụ không thể thiếu.

Các giải pháp tư vấn quản lý doanh nghiệp của IME Vietnam hướng đến xây dựng một hệ thống quản lý khoa học, hiện đại, bao gồm từ việc lớn như mô hình tổ chức phù hợp với định hướng chiến lược cho đến những việc "nhỏ" như lịch trình và nội dung hội họp của CEO.

Hệ thống trả công

Hệ thống trả công theo mô hình 3P là hệ thống trả công tiên tiến nhất thế giới hiện nay, là một công cụ không thể thiếu trong quản trị doanh nghiệp hiện đại. Hệ thống trả công theo mô hình 3P là một giải pháp thuộc gói tư vấn quản lý nhân sự dành cho của các CEO: gắn trách nhiệm, năng lực và thành tích cá nhân với thu nhập.

Mô hình quản lý tài chính

Nói đến quản lý tài chính, nhiều người trong chúng ta thường nghĩ ngay đến hệ thống sổ sách kế toán. Thực ra, sổ sách kết toán chỉ là một công cụ tài chính giúp ghi nhận các phát sinh và báo cáo theo qui định của pháp luật. Theo chúng tôi, điều quan trọng hơn đối với việc quản lý doanh nghiệp về mặt tài chính chính là mô hình quản lý tài chính (finance management model).